Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov

 

Prevádzkovateľ osobných údajov je

Spoločnosť Niwix Vision s.r.o.
so sídlom v Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha,
Identifikačné číslo: 08588147,
Číslo spisu: Mestský súd C 321531/MSPH v Prahe.

Nie sme platcovia DPH.

Predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu nachádzajúcehosa na www.vix-mask.cz .

Prevádzkovateľ zhromažďuje, uchováva a používa vaše osobné údaje v zmysle zákona č. 110/2019 Sb. o spracovaní osobných údajov (ďalej len „zákon o spracovaní osobných údajov“) alebo Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Jednotlivé účely, na ktoré prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, sú ďalej vymedzené

Prevádzkovateľ zhromažďuje tieto osobné údaje aj prostredníctvom svojej webovej stránky na adrese https://vix-mask.cz (ďalej len „webová stránka“).
Tieto zásady vydáva prevádzkovateľ tak, aby ste boli dostatočne informovaní o tom, aké vaše osobné údaje prevádzkovateľ spracúva, na aký účel, na aké obdobie, pre koho bude mať prístup k vašim osobným údajom a aké práva máte. Táto politika sa vzťahuje na všetky osobné údaje zhromaždené prevádzkovateľom, či už zhromaždené na účely zmluvného vzťahu, zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu alebo udeleného súhlasu.

Spracované údaje

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať nasledujúce osobné údaje podľa účelu podľa kategórií osobných údajov podľa kategórií dotknutej osoby, podľa kategórií príjemcov a podľa obdobia uchovávania údajov takto.

Na rôzne účely spracovania sú:
– splnenie zmluvného vzťahu znamená: vzťah medzi vami a správcom vyplývajúci z objednávky, registrácia na základe uzatvorenej zmluvy na základe žiadosti a účasti na súťaži atď.;
– odosielanie komerčných oznámení a ponúkanie produktov a služieb znamená: zasielanie obchodných ponúk prostredníctvom e-mailu, krátkymi textovými správami alebo telefonicky;
– účtovné a daňové účely sú: účtovné záznamy v zmysle účtovných a daňových právnych predpisov;
– štatistické účely znamenajú anonymné odhaľovanie návštevnosti webových stránok, monitorovanie počtu zobrazení webovej stránky, čas strávený na webovej stránke, typ zariadenia, z ktorého prichádzate na webovú stránku. Zhromažďujeme údaje, aby sme mohli zlepšiť poskytované služby a ponúkať relevantný obsah klientom;

zobrazovanie reklamy znamená:
– zobrazovanie reklám na webovej stránke na základe štatisticky stanovených preferencií zákazníkov;
oprávnený záujem znamená:
– účinná obrana v prípade sporu, doba spracovania osobných údajov v takom prípade je 4 roky od uplynutia záručnej doby pre tovar a predlžuje sa o dobu, počas ktorej sa spor vedie. Chceme pokračovať v zlepšovaní našich služieb a v prípade potreby poskytovať nové a lepšie služby; chceme zabrániť zmariniu takejto činnosti; činnosti, ktoré prispievajú k dosiahnutiu tohto cieľa, sú preto niečo oprávneného záujmu. Spracúvanie na účely predchádzania podvodom (napr. posúdenie rizika uzavretia zmluvy), priameho marketingu (napr. ponúkanie príslušných služieb existujúcim zákazníkom), prenos osobných údajov v rámci skupiny podnikov na interné administratívne účely, oznamovanie trestných činov a prenos osobných údajov príslušnému orgánu, zabezpečenie bezpečnosti siete informácií sú tiež legitímne. Táto enumerácia je len príkladná;
iné právne povinnosti znamenajú:
– poskytovanie informácií orgánom uznaným v trestnom konaní, poskytovanie informácií iným verejným orgánom a podobne.

Vaše osobné údaje spracúvame tak dlho, ako je to potrebné na zabezpečenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo vzájomnej právnej úpravy, aspoň počas trvania objednávky, vykonania transakcie, servisného vybavenia atď., za obdobie, počas ktorého je prevádzkovateľ povinný uchovávať osobné údaje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo počas obdobia, na ktoré ste mohli dať súhlas s prevádzkovateľom. V opačnom prípade čas spracovania vyplýva z účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú alebo sú určené zákonom.

Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ manuálne a automaticky. Správca je oprávnený automaticky spracovať niektoré informácie, napríklad na vytvorenie štatistických informácií o návštevnosti svojej webovej stránky.

Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu

Ak sme získali váš súhlas so spracovaním osobných údajov, stalo sa to na jeden z nasledujúcich účelov:
– Odosielanie obchodnej komunikácie a ponúkanie služieb
– Štatistické účely
– Obsahové reklamy

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte tieto práva, na ktoré sa z právneho hľadiska vzťahuje a ktoré môžete kedykoľvek uplatniť. Sú to:
– právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého máte právo získať od prevádzkovateľa informácie o tom, či prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje. Správca je povinný poskytnúť vám tieto informácie bez zbytočného odkladu. Obsah informácií je určený ustanoveniami článku 15 GDPR. Prevádzkovateľ má právo požadovať primeranú náhradu za poskytnutie informácií, ktorá nepresahuje náklady potrebné na poskytnutie informácií;
– právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, podľa ktorého máte právo na opravu osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo nesprávne. Ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované nezákonne, máte právo požiadať o ich vymazanie. Ak nechcete požadovať vymazanie osobných údajov, ale len dočasne obmedziť ich spracovanie, môžete požiadať o obmedzenia ich spracovania;
– právo požiadať o vysvetlenie, ak máte podozrenie, že spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom je v rozpore so zákonom;
právo kontaktovať Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov;
– právo na prenosnosť údajov, t. j. právo na prenosnosť údajov; Právo na získanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, spoločnom a strojovo čitateľnom formáte, nájdete v podrobnostiach. Článku. 20 GDPR;
– právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na účely vykonávania úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo na účely ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Správca spracovania sa ukončí bez zbytočného odkladu, pokiaľ nepreukáže, že existuje oprávnený záujem/dôvod na spracovanie, ktorý považuje za mimo vášho záujmu, práv alebo slobôd;
– právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ak ste dali prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov.

Cookies

Súbory cookie sú krátke textové súbory, ktoré webová lokalita odosiela do vášho prehliadača. Umožňujú webovej stránke zaznamenávať informácie o vašej návšteve, napríklad o zvolenom jazyku atď. Nasledujúca návšteva stránky môže uľahčiť a príjemnejšie pre vás. Cookies sú dôležité, pretože bez nich by prehliadanie internetu bolo oveľa ťažšie. Súbory cookie vám umožňujú lepšie využívať našu webovú stránku a prispôsobiť jej obsah vašim potrebám. Súbory cookie používa takmer každá webová stránka na svete. Súbory cookie sú užitočné, pretože zvyšujú užívateľskú prívetivosť opakovane navštevovanej webovej stránky.

Správca môže na webovej stránke používať nasledujúce typy súborov cookie:
Relačné (t. j. dočasné) súbory cookie nám umožňujú prepojiť vaše individuálne aktivity pri prehliadaní tejto webovej stránky. Keď otvoríte okno prehliadača, tieto súbory sa aktivujú a deaktivujú po zatvorení okna prehliadača. Relačné súbory cookie sú dočasné a po zatvorení prehliadača sa odstránia všetky tieto súbory.
Trvalé súbory cookie nám pomáhajú identifikovať váš počítač, ak opakovane navštívite našu webovú stránku. Ďalšou výhodou trvalých súborov cookie je, že nám umožňujú prispôsobiť našu webovú stránku vašim potrebám.

V súlade s článkom 89 ods. 3 zák. č. 127/2005 Sb. o elektronickej komunikácii, ako je v efektívnej verzii, vás týmto informujeme, že naša webová stránka používa cookies na svoju prevádzku, t. j. že spracúvame vaše súbory cookie vrátane trvalých.

Internetové prehliadače obsahujú správu súborov cookie. V rámci nastavení prehliadača môžete manuálne odstrániť, zablokovať alebo úplne zakázať používanie jednotlivých súborov cookie. Ďalšie informácie získate použitím pomocníka internetového prehliadača. Ak nepovolíte používanie súborov cookie, niektoré funkcie a stránky nemusia fungovať tak, ako by mali.

Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu našej návštevnosti. Informácie o tom, ako používame našu webovú lokalitu, zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými, marketingovými a analytickými partnermi. Používaním webovej stránky www.vix-mask.cz súhlasíte prepojením nasledujúcich služieb:

Google
Facebook
Twitter
Instagram
MailChimp – Keď niekto klikne na odkaz v jednej z vašich e-mailových kampaní, niektoré údaje sú uložené v niekoľkých cookies, takže môžeme sledovať, ktorá e-mailová kampaň návštevník pochádza tak, aby mohli prispôsobiť ponuku tovaru a služieb požiadavkám a potrebám našich zákazníkov. Údaje uložené v súboroch cookie vo vašom počítači sú e-mailové id kampane, identifikátor vášho e-mailu, ktorý ste nám poskytli na odosielanie obchodných ponúk, a identifikátor stránky, na ktorú je e-mail prepojený. Tieto súbory sú platné 14 dní.

Ak chcete zobraziť cielenú reklamu v rámci reklamy a sociálnych sietí na iných webových stránkach, odovzdávame vaše správanie na stránke na tieto reklamné a sociálne siete; vaše identifikačné údaje však neprenášame.

Prenosy do tretích krajín
Vaše osobné údaje nebudú prenesené do tretích krajín.